ผู้อำนวยการโรงเรียน
Responsive image
บุคลากรในโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน


...

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองยาง


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260025
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  260025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองยาง
ตำบล :
  พระครู
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  bannongyangbr1@gmail.com
เว็บไซต์ :
Facebook :
  
กลุ่มโรงเรียน :
  เมืองบุรีรัมย์ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระครู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กันยายน 2564 เวลา 20:00:00 น.
)