ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองยางรับการนิเทศ ติดตามการจัดเรียนเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมือง 3 และนางสาวปลิดา พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ขอขอบคุณทั้งสองท่านมา ณ โอกกาสนี้ (มณไท ทะนารี : ช่างภาพ) ลิ้งภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/GshT1Gr2nchcEwDQ9 ภาพจาก โรงเรียนบ้านหนองยาง https://photos.app.goo.gl/v6mHTGfZPMowaF7BA ภาพจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1