ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองยาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1031260025
รหัส Smis 8 หลัก : 31010039
รหัส Obec 6 หลัก : 260025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongyang
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านบ้านหนองยาง
ตำบล : พระครู
อำเภอ : เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ : 31000
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2499
อีเมล์ : bannongyangbr1@gmail.com
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : เมืองบุรีรัมย์3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระครู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 24 กม.