ผู้อำนวยการโรงเรียน
Responsive image
บุคลากรในโรงเรียน

สถิตินักเรียนปี 64


 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  5
  2
  7
  1
  อนุบาล 3
  1
  1
  2
  1
  รวม อนุบาล
  6
  3
  9
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  5
  7
  12
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  6
  4
  10
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  3
  3
  6
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  6
  3
  9
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  1
  8
  9
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  3
  5
  8
  1
  รวมประถม
  24
  30
  54
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  5
  6
  11
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  2
  3
  5
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  3
  1
  4
  1
  รวมมัธยมต้น
  10
  10
  20
  3
  รวมทั้งหมด
  40
  43
  83
  11
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564