...

นางนฤมล จาตุรชาต

ครูชำนาญการพิเศษ

ดาวห์โหลด
...

นางสาวนิติยา โพธิแสง

ครูชำนาญการพิเศษ

ดาวห์โหลด
...

นางลาวัณย์ ปักโกทะสัง

ครูชำนาญการพิเศษ

ดาวห์โหลด
...

สิบเอกยุทธนา ภัททิยะโชติ

ครูชำนาญการพิเศษ

ดาวห์โหลด
...

นางสาวกัลยา ศรีธรรมา

พนักงานราชการ

ดาวห์โหลด
...

นางมนิดา ปักเคธาติ

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ดาวห์โหลด
...

นางสาวมนัญชยา ปัตกอง

ครูอัตราจ้าง

ดาวห์โหลด
...

นายปริญญา บุญครอบ

ครูอัตราจ้าง

ดาวห์โหลด
...

นางสาวสุพรรณี สิงห์แก้ว

พนักงานบริการ

ดาวห์โหลด
...

นายมณไท ทะนารี

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ดาวห์โหลด