ผู้อำนวยการโรงเรียน
Responsive image
บุคลากรในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการนิเทศการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการนิเทศการจัดการศึกษาและจัดทำแผนบูรณาการ 360 องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพการศึกษาที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โดยวิทยากร นายมณไท ทะนารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ลิ้งภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/cpyYoVbaAdFV7W8c8 https://photos.app.goo.gl/i6d3ausYHu3f9k1j7

ดาวน์โหลดไฟล์