ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


นโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายพัทยา ทวยเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี นายฉลา่ด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน (ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษา พบเพื่อนครู) กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ (มณไท ทะนารี : ช่างภาพ) ลิ้งภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/8fBoGoRXynk5gqb97 ภาพจาก โรงเรียนบ้านหนองยาง https://photos.app.goo.gl/CDam5vmpSp78vuqt7 ภาพจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1