ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายพัทยา ทวยเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง เป็นพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีประมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีบุลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยางพร้อมกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการถวายพวงมาลัย ณ พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดี อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี หลังจากเสร็จพิธี ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการนำลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี ทุกหมู่เหล่า บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดและเก็บขยะ ทั้งในโรงเรียน วัด และ ในหมู่บ้าน ทุกปี ลิ้งภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/CwBuFktpij7daFKf6 ภาพจาก โรงเรียนบ้านหนองยาง