ผู้อำนวยการโรงเรียน
Responsive image
บุคลากรในโรงเรียน

บุคลากรในโรงเรียน


 • ...
  นางสาวกัลยา ศรีธรรมา

  ครู พนักงานราชการ

  ...
  นางมนิดา ปักเคธาติ

  ครู วิทยากรภายนอก

  ...
  นายวีระพล รัตนสุข

  นักการภารโรง

  ...
  นางสาวมนัญชยา ปัตกอง

  ครู (อัตราจ้าง)

  ...
  นายปริญญา บุญครอบ

  ครู (อัตราจ้าง)

  ...
  นางสาวสุพรรณี สิงห์แก้ว

  พนักงานบริการ

  ...
  นายมณไท ทะนารี

  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน